GDPR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji pobytu. Są to głównie imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer OP, adres e-mail itp.

Wyrażenie zgody dotyczy również osób, na rzecz których lub na rzecz których zawieram umowę o zakwaterowanie i świadczenie usług. Zawierając umowę oświadczam, że jestem uprawniony do udzielania zgód w imieniu współpasażerów, na podstawie umownego lub innego oświadczenia lub porozumienia.

Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być udzielona przeze mnie lub każdą osobę, na rzecz której lub na rzecz której mam umowę o zakwaterowanie lub. zawarła w dowolnym momencie inne usługi, cofając je lub zawężając, wysyłając informację o cofnięciu zgody biura podróży na adres Ingtours s.r.o., Benecká ul.921, 543 01 Vrchlabí lub pocztą elektroniczną na adres: gdpr@ingtours.cz.