Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Niniejsze zasady postępowania z danymi osobowymi Ingtours s.r.o., z z siedzibą w Benecká ul.921, 543 01 Vrchlabí, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Hradcu Králové pod numerem 8534, REGON: 64255794, NIP: CZ64255794 (zwana dalej „Ingtours”) reguluje zasady przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.ingtours.cz (zwaną dalej „stroną internetową”), w szczególności jej zarejestrowanych użytkowników (zwanych dalej „użytkownikami”) oraz klientów Ingtours, którzy składają zamówienia za pośrednictwem strony internetowej (dalej zwanej jako „klient”).

Ingtours występuje jako administrator podczas przetwarzania danych osobowych i tym samym określa w jakim celu i jakimi środkami dane osobowe będą przetwarzane.

Podstawa prawna przetwarzania dane osobowe

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda udzielona przez Ingtours w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych 18/2018 Dz.U. (dalej jako „RODO”).

Jakie dane przetwarzamy?

Dane podane przez klientów. W Ingtours przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów. Przetwarzane są przede wszystkim dane osobowe, które przekazujesz nam podczas rejestracji w Ingtours lub podczas tworzenia zamówienia. Dane te obejmują w szczególności adres e-mail oraz w przypadku Klientów imię i nazwisko, numer telefonu oraz informacje dotyczące płatności. W szczególnych przypadkach, np. przy ofertach z działu „Dostawy” wymagamy również podania adresu dostawy lub jeśli sobie tego życzysz możesz również zamieścić informację o możliwych terminach dostawy. W wyjątkowych przypadkach np. przy zakupie Kuponu ubezpieczenia jest to data urodzenia lub numer PESEL. W przypadku zainteresowania użytkownik i klient mogą dobrowolnie wprowadzić inne dodatkowe dane, takie jak data urodzenia, płeć lub nazwa firmy i adres identyfikacyjny osoby prawnej, miejsce zamieszkania i siedzibę. Powyższe dane określamy dalej jako „dane osobowe”.

Ingtours gromadzi, przechowuje i analizuje za pośrednictwem strony internetowej Ingtours. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na analizę i gromadzenie danych geolokalizacyjnych, może to w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyrazić sprzeciw na tę procedurę pisemnie za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail info@ingtours.cz i jego konto użytkownika zostanie natychmiast usunięte z analizy zachowania użytkownika.

Dane uzyskane za pomocą plików cookie. Ingtours wykorzystuje informacje o Kuponach zakupionych przez naszych klientów, aby lepiej kierować kampanie reklamowe i ulepszać ofertę produktów i usług. Jeżeli włączyłeś przechowywanie plików cookies w swojej przeglądarce i zgadzasz się na ich używanie, Ingtours pozyskuje dane o wizytach na stronie, przeglądanych produktach i innej aktywności na stronie.

Dane z Facebooka. Jeśli do rejestracji użyjesz sieci społecznościowej Facebook, zezwolisz również Ingtours na dostęp przede wszystkim do swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz innych informacji, które zdecydujesz się nam udostępnić.

Ingtours nie gromadzi ani nie przetwarzać w inny sposób żadnych wrażliwych danych osobowych, w tym np. danych dotyczących Twojego stanu zdrowia, wyznania lub przekonań itp.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dane przy zakupie, rejestracji i świadczeniu innych usług na Ingtours dane w zakresie: imię, nazwisko oraz e-mail. Dane te są nam bezwzględnie potrzebne do realizacji umowy, np. przesłania dostępu do konta, wysłania Kuponu, poinformowania o wygaśnięciu Kuponu itp. Będziemy potrzebować również informacji o tym, w jaki sposób zapłacisz za swoje zamówienie. Po każdym zakupie rejestrujemy informacje związane z zakupem (tzw. historia zakupów). Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszelkie czynności począwszy od rejestracji zamówienia, jego realizacji, w tym opłacenia i dostarczenia zamówionego Kuponu. Jeśli dane nie zostaną podane, Ingtours nie może przetworzyć Twojego zamówienia.

Zapobieganie nieuczciwym zachowaniom i wypełnianie obowiązków prawnych. W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych. Ingtours dba o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych i dążymy do tego, aby nasi Klienci mogli korzystać z naszych usług bez obaw o swoje bezpieczeństwo. Z tego powodu monitorujemy sposób korzystania z naszych usług, aby móc wykryć nadużycia lub możliwe oszustwa na stronie internetowej Ingtours. W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych. W podanym celu przetwarzamy dane osobowe na podstawie tytułu prawnego wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu oraz na podstawie tytułu prawnego wypełnienia obowiązku prawnego.

W celu realizacji praw i zobowiązań wynikających z umowy pośrednictwa w celu wystawienia faktury, wyłącznie w niezbędnym zakresie i po niezbędnym czasie.

W przypadku i w celu złożenia reklamacji użytkownik wyraża również zgodę na jednorazowe świadczenie i przetwarzania jego danych osobowych dla rozpatrzenia jego reklamacji również przez usługodawców (w tym dostawców systemów lub metod płatności) i/lub sprzedawców towarów, których reklamacja i/lub płatność dotyczy, wyłącznie w niezbędnym zakresie i przez niezbędny czas.

W celach zwrotnych – w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę w sekcji „Ocena ofert”, wyraża również zgodę na gromadzenie, publikowanie i dalsze wykorzystywanie przez Ingtours ustnych ocen ofert otrzymanych od Klientów za pośrednictwem serwisu, dotyczących zakupionego Kupony. W przypadku, gdy ocena klienta zostanie uzupełniona zdjęciem wykonanym przez klienta, klient udziela Ingtours również nieograniczonej czasowo i geograficznie bezpłatnej licencji na wykorzystanie pracy fotograficznej w formie elektronicznej i drukowanej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uzyskania ewentualnej zgody wszystkich osób przedstawionych na dostarczonych fotografiach na wykorzystanie dzieła fotograficznego. Ingtours nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązku zapewnienia zgody przedstawionych osób.

Ingtours wykorzystuje przede wszystkim adres e-mail, okazjonalnie także numer telefonu do wysyłania SMS-ów, do naszej oferty produktowej oraz promocja Ingtours w formie komunikacji biznesowej (newsletterów) wysyłanych do użytkowników. Przetwarzanie prowadzimy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ingtours. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a nawet w przypadku jej nieudzielenia możesz nadal w pełni korzystać z naszego serwisu. Wyrażasz zgodę na Ingtours podczas rejestracji na Ingtours, w procesie zakupu Kuponu lub później w ustawieniach swojego konta użytkownika. Należy pamiętać, że rejestracji w Ingtours mogą dokonać wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, klikając odpowiedni link znajdujący się w każdym ogłoszeniu handlowym lub w ustawieniach konta użytkownika.

W celach marketingowych, lepszego targetowania reklam i promocji, Ingtours przetwarza dane o wizytach na stronie , przeglądane produkty i dalsza aktywność na stronie. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie Twojej zgody na wykorzystanie odpowiednich plików cookies. Co do zasady na podstawie wspomnianych danych Ingtours pozyskuje statystyki, analizy i raporty dotyczące zachowań użytkowników serwisu. Na ich podstawie możliwe jest wtedy lepsze targetowanie reklam lub dostosowanie zawartości strony internetowej do tego, co naprawdę Cię interesuje i czego szukasz, lub ogólnie interesuje większą grupę użytkowników. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zazwyczaj zautomatyzowane. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz tutaj.

Aby poinformować Cię o ważnych zmianach na stronie Ingtours - w razie potrzeby powiadomimy Cię o ważnych zmianach dotyczących usług świadczonych przez Ingtours. W podanych celach przetwarzamy dane osobowe na podstawie tytułu prawnego będącego prawnie uzasadnionym interesem.

Przetwarzanie wyników konkursów – biorąc udział w naszych konkursach, promocjach, ankietach, ankietach itp. przetwarzać przesłane przez Ciebie dane (głównie imię, nazwisko, dane kontaktowe). W przypadku przesłania nam informacji o innych osobach, przed ich przekazaniem upewnij się, że osoba ta wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych i rozumie, w jaki sposób Ingtours będzie przetwarzać ich dane osobowe.

Aby zapewnić obsługę klienta , korzystamy z danych o Twoim imieniu i e-mailu, które podajesz podczas czatu z pracownikiem Ingtours w odpowiednim oknie czatu na stronie. Nie wykorzystujemy podanego przez Ciebie imienia i adresu e-mail wyłącznie na podstawie czatu.

Przetwarzanie na podstawie zgody – w szczególnych przypadkach nieuregulowanych w poprzednich punktach możemy wymagać Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody. W takim przypadku o celu i innych informacjach dotyczących takiego przetwarzania dowiesz się w momencie, gdy będziemy wymagać od Ciebie takiej zgody.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Ingtours i zażądać:

 1. informacji dotyczących danych osobowych, które Ingtours przetwarza, celu i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji o potencjalnych odbiorcach danych osobowych dane poza Ingtours. Ogólne informacje dotyczące czynności przetwarzania danych osobowych zawarte są w niniejszym regulaminie.
 2. Dostęp do danych, które podałeś Ingtours podczas rejestracji lub tworzenia zamówienia. W przypadku skorzystania z tego prawa, Ingtours potwierdzi, czy i jakie konkretnie dane osobowe są przetwarzane oraz, w stosownych przypadkach, dane te zostaną Ci udostępnione wraz z informacją o ich przetwarzaniu.
 3. Przeniesienie automatycznie przetwarzane dane osobowe pozyskane na podstawie Twojej zgody od Ingtours innemu podmiotowi, gdy Ingtours przekazuje Twoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie Tobie lub innemu administratorowi zgodnie z Twoją wolą.
 4. Sprostowanie danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne w jakikolwiek sposób. Tylko w przypadku aktualnych danych Ingtours może poprawnie zrealizować Twoje zamówienie.
 5. Wyjaśnienie i usunięcie wadliwego warunku (np. zablokowanie, sprostowanie, dodanie lub usunięcie danych osobowych), rozpatrzenia jego reklamacji również przez usługodawców (w tym dostawców systemów lub metod płatności) i/lub sprzedawców towarów, których reklamacja i/lub płatność dotyczy, wyłącznie w niezbędnym zakresie i przez niezbędny czas.

  W celach zwrotnych – w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę w sekcji „Ocena ofert”, wyraża również zgodę na gromadzenie, publikowanie i dalsze wykorzystywanie przez Ingtours ustnych ocen ofert otrzymanych od Klientów za pośrednictwem serwisu, dotyczących zakupionego Kupony. W przypadku, gdy ocena klienta zostanie uzupełniona zdjęciem wykonanym przez klienta, klient udziela Ingtours również nieograniczonej czasowo i geograficznie bezpłatnej licencji na wykorzystanie pracy fotograficznej w formie elektronicznej i drukowanej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do uzyskania ewentualnej zgody wszystkich osób przedstawionych na dostarczonych fotografiach na wykorzystanie dzieła fotograficznego. Ingtours nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązku zapewnienia zgody przedstawionych osób.

  Ingtours wykorzystuje przede wszystkim adres e-mail, okazjonalnie także numer telefonu do wysyłania SMS-ów, do naszej oferty produktowej oraz promocja Ingtours w formie komunikacji biznesowej (newsletterów) wysyłanych do użytkowników. Przetwarzanie prowadzimy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ingtours. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a nawet w przypadku jej nieudzielenia możesz nadal w pełni korzystać z naszego serwisu. Wyrażasz zgodę na Ingtours podczas rejestracji na Ingtours, w procesie zakupu Kuponu lub później w ustawieniach swojego konta użytkownika. Należy pamiętać, że rejestracji w Ingtours mogą dokonać wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, klikając odpowiedni link znajdujący się w każdym ogłoszeniu handlowym lub w ustawieniach konta użytkownika.

  W celach marketingowych, lepszego targetowania reklam i promocji, Ingtours przetwarza dane o wizytach na stronie , przeglądane produkty i dalsza aktywność na stronie. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie Twojej zgody na wykorzystanie odpowiednich plików cookies. Co do zasady na podstawie wspomnianych danych Ingtours pozyskuje statystyki, analizy i raporty dotyczące zachowań użytkowników serwisu. Na ich podstawie możliwe jest wtedy lepsze targetowanie reklam lub dostosowanie zawartości strony internetowej do tego, co naprawdę Cię interesuje i czego szukasz, lub ogólnie interesuje większą grupę użytkowników. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zazwyczaj zautomatyzowane. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz tutaj.

  Aby poinformować Cię o ważnych zmianach na stronie Ingtours - w razie potrzeby powiadomimy Cię o ważnych zmianach dotyczących usług świadczonych przez Ingtours. W podanych celach przetwarzamy dane osobowe na podstawie tytułu prawnego będącego prawnie uzasadnionym interesem.

  Przetwarzanie wyników konkursów – biorąc udział w naszych konkursach, promocjach, ankietach, ankietach itp. przetwarzać przesłane przez Ciebie dane (głównie imię, nazwisko, dane kontaktowe). W przypadku przesłania nam informacji o innych osobach, przed ich przekazaniem upewnij się, że osoba ta wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych i rozumie, w jaki sposób Ingtours będzie przetwarzać ich dane osobowe.

  Aby zapewnić obsługę klienta , korzystamy z danych o Twoim imieniu i e-mailu, które podajesz podczas czatu z pracownikiem Ingtours w odpowiednim oknie czatu na stronie. Nie wykorzystujemy podanego przez Ciebie imienia i adresu e-mail wyłącznie na podstawie czatu.

  Przetwarzanie na podstawie zgody – w szczególnych przypadkach nieuregulowanych w poprzednich punktach możemy wymagać Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody. W takim przypadku o celu i innych informacjach dotyczących takiego przetwarzania dowiesz się w momencie, gdy będziemy wymagać od Ciebie takiej zgody.

  Jakie są Twoje prawa?

  W związku z przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Ingtours i zażądać:

  1. informacji dotyczących danych osobowych, które Ingtours przetwarza, celu i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji o potencjalnych odbiorcach danych osobowych dane poza Ingtours. Ogólne informacje dotyczące czynności przetwarzania danych osobowych zawarte są w niniejszym regulaminie.
  2. Dostęp do danych, które podałeś Ingtours podczas rejestracji lub tworzenia zamówienia. W przypadku skorzystania z tego prawa, Ingtours potwierdzi, czy i jakie konkretnie dane osobowe są przetwarzane oraz, w stosownych przypadkach, dane te zostaną Ci udostępnione wraz z informacją o ich przetwarzaniu.
  3. Przeniesienie automatycznie przetwarzane dane osobowe pozyskane na podstawie Twojej zgody od Ingtours innemu podmiotowi, gdy Ingtours przekazuje Twoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie Tobie lub innemu administratorowi zgodnie z Twoją wolą.
  4. Sprostowanie danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne w jakikolwiek sposób. Tylko w przypadku aktualnych danych Ingtours może poprawnie zrealizować Twoje zamówienie.
  5. Wyjaśnienie i usunięcie wadliwego warunku (np. zablokowanie, sprostowanie, dodanie lub usunięcie danych osobowych), ważny. Z tego powodu Ingtours świadomie nie gromadzi ani nie zabiega o dane osobowe osób poniżej 16 roku życia. W przypadku, gdy dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Ingtours wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodziców.

   Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

   Ingtours wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) ). Jeśli uważasz, że Ingtours nie przestrzega zasad ochrony danych osobowych lub Twoje prawa zostały naruszone, skontaktuj się z nią pod adresem: Ingtours s.r.o., Zámecká ul. 1453, 543 01 Vrchlabí, ewentualnie e-mailem: info@ingtours.cz, aplikacją online lub telefonicznie pod numerem +420 702 093 598.

   Jeśli zdecydujesz się ubiegać o którekolwiek z wyżej wymienionych praw, możesz to zrobić pod wyżej wymienionymi kontaktami telefonicznie lub pisemnie. Pamiętaj, że jeśli skorzystasz ze swojego prawa, musimy mieć pewność co do Twojej tożsamości. Dlatego w niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o udowodnienie tego.

   Skorzystając z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, poinformujemy Cię na piśmie bez zbędnej zwłoki o sposobie rozpatrzenia Twojego żądania. Ustawowy termin na zgłaszanie uwag to nie później niż jeden miesiąc od daty otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania i ilość zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu o dwa miesiące. W przypadku przedłużenia terminu poinformujemy Cię o tym podając przyczynę.